Ciuchcia PuchPuch     

Dzień Otwarty

Zapraszamy rodziców uczniów z klas I-III na Dzień Otwarty w trakcie, którego nauczyciele podsumują miniony rok szkolny, przedstawią propozycje ocen końcoworocznych oraz przekażą informacje dotyczące Zielonej Szkoły.