Ciuchcia PuchPuch     

Nie śmiecimy! Sprzątamy! - Akcja Sprzątania Świata

Uczniowie naszej szkoły dołączą do międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata. Wezmą udział w sprzątaniu najbliższego otoczenia szkoły, ucząc się szacunku dla środowiska, także tego najbliższego, oraz będą promować segregację odpadów poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne na terenie szkoły i poza nią.