Ciuchcia PuchPuch     

Akcja "Szlachetna Paczka"

Nasza szkoła już po raz szósty weźmie udział w akcji "Szlachetna Paczka". Jest to projekt stworzony przez Stowarzyszenie WIOSNA, który ma na celu pomoc rodzinom z najuboższych środowisk. "Szlachetna Paczka" jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla wybranych rodzin.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji !