Ciuchcia PuchPuch     

 

Media o nas

Uniwersytet Warszawski -  Wydział Pedagogiczny - czerwiec 2015

"Helping preschool and primary school children to develop phonemic awareness and bilingual literacy skills in the light of SLA theories"

W roku szkolnym 2014/2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.J.Verne'a w Warszawie oraz Przedszkole Ciuchcia Puch Puch w Wawrze, brały udział w projekcie Uniwersytetu Warszawskiego "Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach podsumowania projektu obejmującego placówki integrujące treści językowo-przedmiotowe, metodyk ds.języka angielskiego w szkole i przedszkolu, p. Magdalena Sokół, napisała artykuł na temat rozwijania świadomości fonologicznej oraz dwujęzycznej zdolności czytania i pisania w świetle teorii procesu nabywania drugiego języka.

Artykuł przedstawia w zarysie aktualne doniesienia teorii procesu nabywania drugiego języka oraz przedstawia ich wpływ na nauczanie języka angielskiego, dwujęzyczność i tworzenie przez nas programu dla przedszkoli Ciuchcia Puch Puch oraz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a.  Mówi o tym, czym jest dwujęzyczność oraz jak ją kształtować.

Czytaj więcej


Magazyn "Wiem" - grudzień 2013

Jaka powinna być Szkoła, żeby dzieci chciały do niej chodzić, a nauczyciele mieli satysfakcję z pracy? Jak pedagodzy powinni pracować z uczniami, by rozwijać w nich ciekawość świata i talenty? Zapraszamy do naszej szkoły marzeń!

Czytaj więcej


Dzień dobry TVN - Ekologiczne warsztaty z Reni Jusis - grudzień 2012

Reni Jusis zabrała kamerę Dzień Dobry TVN do szkoły podstawowej im. Juliusza Verne'a w Warszawie. Wspólnie z uczniami tej szkoły przygotowała ekologiczne ozdoby choinkowe.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii "Eko Warsztaty z Reni Jusis"!


Miesięcznik "Aktywna Mama"-sierpień 2012

"Z tornistrem w przyszłość" artykuł Zofii Sidorowicz 

Czytaj więcej


 Egodziecka.pl - marzec 2012

"Dobra szkoła - trudna decyzja" artykuł Agaty Wawer, dyrektora generalnego Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch i Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a.

Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze szkoły podstawowej dla swojego dziecka? To pytanie nurtuje wszystkich odpowiedzialnych rodziców.Każdy ma inne preferencje, inne aspekty szkolnego życia mają dla niego istotne znaczenie. A kryteriów wyboru określających dobrą szkołę jest wiele

Czytaj więcej


Bliżej Przedszkola - marzec 2012

"Dobra szkoła-dobra edukacja-dobre wychowanie, czyli nowa szkoła na Targówku"

Warszawski Targówek doczekał się nowej placówki oświatowej - Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a. To już druga placówka należąca do sieci niepublicznych szkół imienia słynnego pisarza.

Czytaj więcej


Polskie Towarzystwo Juliusza Verne'a - luty 2012

"Dzień Patrona w szkole im.Juliusza Verne'a"

8 lutego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.Julisza Verne'a w Warszawie obchodzony był Dzień Patrona.

Czytaj więcej