Ciuchcia PuchPuch     

 

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki. Nauczyciele zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniają oryginalność działania, myślenia i tworzenia. Dbają o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną. Motywują uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomagają im stawiać i realizować własne cele. Są przygotowani do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – opracowują indywidualne profile nauczania dla każdego wychowanka. Dbają również o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami.

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 5A
 • 6 A
 • 6
 • 7
 • 7A
 • 8 A
 • 8
 • 8A
 • 9 A
 • 9 B
 • 9 D
 • 9 E
 • 9 F
 • 9 G
 • 9 O
 • 9 T
 • 9 ot
 • 9C
 • 9J
 • 9JJ
 • 9KK
 • 9KKK
 • 9KKKK
 • 9KKKKK
 • 9KKKKKKK
 • 9KKKKKKKK
 • 9KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 • 9KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 • 9QQQQQ
 • 9QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
 • DSC_3441
 • DSC_3451
 • DSC_3478
 • DSC_3499
 • DSC_3510
 • DSC_3519
 • DSC_3529
 • DSC_3596
 • DSC_3607
 • DSC_3623
 • DSC_3697
 • DSC_3705