Ciuchcia PuchPuch     

kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

Data

 

3 września 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 - 2 listopada

Przerwa związana z Dniem Wszystkich Świętych

24 grudnia - 1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna 

 28 stycznia - 3 lutego

Ferie zimowe 

18 kwietnia - 23 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna 

19 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

20 czerwca - 31 sierpnia

Wakacje