Ciuchcia PuchPuch     

Plan dnia

07.30-08.20 Zajęcia swobodne 
08.20-08.30 Przygotowanie do lekcji
08.30-14.30/14.45 Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania - o rodzaju
zajęcia i czasie jego trwania decyduje nauczyciel
12.45-14.00 Obiad

14.30/14.45-18.00

Opieka popołudniowa:
  • odrabianki dla klas I – III,
  • konsultacje, zajęcia świetlicowe w ramach opieki popołudniowej,
  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli,
  • zajęcia swobodne i rekreacja.
15.00–18.00 Odpłatne zajęcia dodatkowe:
  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktorów,
  • sekcje sportowe,
  • zajęcia indywidulane.