Ciuchcia PuchPuch     

Plan dnia

Plan dnia

07.30-08.20 Zajęcia swobodne 
08.20-08.30 Przygotowanie do lekcji
08.30-14.25/15.10 Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania - o rodzaju
zajęcia i czasie jego trwania decyduje nauczyciel

12.50-13.35

13:40-14:25

Obiad I etap

Obiad II etap

14.25/15.10-18.00

Opieka popołudniowa:
  • odrabianki dla klas I – III,
  • konsultacje, zajęcia świetlicowe w ramach opieki popołudniowej,
  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli,
  • zajęcia swobodne i rekreacja.
15.30–18.00 Odpłatne zajęcia dodatkowe:
  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktorów,
  • sekcje sportowe,
  • zajęcia indywidulane.