Ciuchcia PuchPuch     

Program zajęć pozalekcyjnych

 

Projekty szkolne

Realizowane w szkole dni projektowe wdrażają uczniów do samodzielności, umiejętności organizowania warsztatu pracy oraz zaradności w zdobywaniu informacji. Interdyscyplinarne projekty, których tematyka dotyczy różnych obszarów rzeczywistości, przypominają dzieciom, że świat wokół nas nie jest podzielony według przedmiotów szkolnych, ale jest integralną całością, a wiedzę i umiejętności uczniowie zdobywają na lekcjach przedmiotowych po to, aby wykorzystywać ją w praktyce.

Podczas dni projektowych lub w okresie, który je poprzedza, uczniowie otrzymują zadania indywidualne i zespołowe skonstruowane na miarę ich wieku i możliwości, samodzielnie planują ich realizację i decydują, kiedy zwrócić się do nauczyciela po dodatkowe wskazówki.  

 •  Szkolne Dni Projektowe "Spotkania z Fryderykiem Chopinem"
 • "Szkolne Dni Liczby Pi
 • Szkolne Dni Projektowe "Różni, ale tacy sami"
 • Szkolne Dni Projektowe "Kocham książki"
 • Szkolne Dni Projektowe "Warszawa – nasze miasto"
 • Spotkanie uczniów klas VI z Panią Aliną Dudzińską-Mazurkiewicz, uczestniczką Powstania Warszawskiego
 • Szkolne Dni Projektowe "Pomagamy innym"
 • Szkolne Dni Projektowe "Ekonomia w praktyce"
 • Szkolne Dni Projektowe "Wiem, co jem"
 • Szkolne Dni Nauki "Pożyteczne owady"
 • Szkolne dni projektowe "Był sobie las"
 • Warsztaty twórczego pisania
 • Szkolne dni projektowe "Kosmos"

 

Projekty klasowe

W naszej szkole realizujemy również projekty klasowe. Czas poświęcony tym projektom, to czas dzielenia się zainteresowaniami i pasjami, jak również doświadczenie tolerancji i szacunku dla potrzeb innych. Uczestnicy zajęć dzielą się swoimi zamiłowaniami i spostrzeżeniami, na tematy, które ich zaintrygowały w ostatnim czasie. Wspólnie ustalają czyja historia, pomysł czy zagadnienie stanie się przedmiotem zainteresowania i zabawy najbliższych dni. Każdy ma możliwość opowiedzenia i pokazania swoich pasji i być może znalezienia bratniej duszy, która dzieli podobne zainteresowania. Projekty dają szansę uczestnikom poznania siebie nawzajem i uwidocznienia dziecięcych zdolności i talentów. Nieograniczone możliwości dzieci sprawiają, iż nigdy nie braknie tematów i pasji, którym wspólnie możemy się oddawać.

Akademia savoir-vivre'u

Jak zachować się na imieninach u cioci? Kto pierwszy podaje rękę na powitanie? Co zrobić ze sztućcami po skończonym obiedzie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dzieci poznają właśnie podczas zajęć szkolnej Akademii.

Mali reporterzy

Zajęcia poświęcone twórczej pracy redagowania gazetki klasowej rozwijają kreatywność, kształtują poprawność językową, uwrażliwiają na ważne społecznie tematy. Podczas kolegium dziennikarzy każdy będzie mógł podać propozycję tego, co chciałby zamieścić w gazetce. Mali reporterzy będą nie tylko pisać własne artykuły, ale również zamieszczać zdjęcia i wywiady przeprowadzane z wybranymi osobami.

Biesiady literackie

Prowadzimy cyklicznie kulturalne rozmowy o literaturze przy stole. Zajęcia są jedną z form zainteresowania uczniów czytelnictwem.W ramach tych zajęć uczniowie prezentują przeczytane książki, zachęcają innych do ich przeczytania. Dyskutują i przedstawiają swój punkt widzenia na temat bohaterów. Przy pysznym "co-nieco" przygotowanych samodzielnie w klasie bądź przy udziale rodziców. Czasami na spotkania zapraszamy interesujących gości.

Ciekawe spotkania-ciekawi ludzie

Zapraszamy do naszej szkoły ludzi wykonujących codzienne-niecodzienne zawody. Przede wszystkim rodziców naszych uczniów. W trakcie spotkań uczniowie poznają zawody, zainteresowania i intrygujący świat pasji ludzi dorosłych.