Ciuchcia PuchPuch     

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

Data

 

1 września 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

31 października 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23-31 grudnia 

Zimowa przerwa świąteczna

13-24 lutego 

Ferie zimowe

 13-18 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

 23 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych