Ciuchcia PuchPuch     

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wychowawca, jako osoba doskonale zorientowana w intelektualnych możliwościach i potrzebach swoich podopiecznych, organizuje dodatkowe zajęcia wspomagające ich rozwój – indywidualnie lub w małych zespołach. Zajęcia przewidziane są zarówno dla dzieci napotykających pierwsze trudności w nauce, jak i dla tych wykazujących szczególne uzdolnienia.