Ciuchcia PuchPuch     

Dzień otwarty

W dniach 27-29 października, nauczyciele uczący we wszystkich klasach spotkają się indywidualnie (on-line) z rodzicami swoich uczniów, aby porozmawiać na temat osiągnięć dziecka w nauce oraz o wszystkim, co ważne w naszej edukacyjnej i wychowawczej współpracy.