Ciuchcia PuchPuch     

 

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki, trzech psychologów oraz specjaliści do spraw dydaktyki wczesnoszkolnej i przedmiotowej. Szkoła stale współpracuje z logopedą oraz instruktorami prowadzącymi warsztaty dla uczniów i zajęcia dodatkowe. O zdrowie dzieci dba zatrudniona w szkole pielęgniarka. Każdy z pracowników szkoły, w tym także personel administracyjny i techniczny, zaangażowany jest w proces rozwoju i wychowania naszych uczniów oraz w starania, aby na terenie szkoły czuli się oni bezpiecznie i dobrze.

Nasza kadra:

 • zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniając oryginalność działania, myślenia i tworzenia.
 • dba o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną;
 • motywuje uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomaga im stawiać i realizować własne cele;
 • dba o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami;
 • stale się doskonali i podnosi swoje kwalifikacje.

 • 0A
 • 0AA
 • 1AAA
 • 1AAAAA
 • 2AAA
 • 2AAAAA
 • 2AAAAAA
 • 2DSC_9163
 • 2DSC_9175
 • 3A
 • 3AAA
 • 3AAAA
 • 4AA
 • 4AAA
 • 5AA
 • 5AAA
 • 6AA
 • 6AAAA
 • 6AAAAA
 • 7A
 • 7AA
 • 7AAA
 • 7AAAA
 • 7AAAAA
 • 8AA
 • 8AAAA
 • 91a
 • 91aa
 • 91aaaa
 • 91aaaaaa
 • 92a
 • 9A
 • 9AA
 • 9AAA
 • 9AAAA
 • 9AAAAA
 • 9AAAAAA
 • 9AAAAAAA
 • 9AAAAAAAAA
 • 9AAAAAAAAAA
 • DSC_1
 • DSC_2
 • DSC_3
 • DSC_4
 • DSC_5
 • DSC_6
 • DSC_6111
 • DSC_7
 • DSC_8