Ciuchcia PuchPuch     

 

Kadra

Nasza kadra pedagogiczna to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, ceniących kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci i samej placówki, trzech psychologów oraz specjaliści do spraw dydaktyki wczesnoszkolnej i przedmiotowej. Szkoła stale współpracuje z logopedą oraz instruktorami prowadzącymi warsztaty dla uczniów i zajęcia dodatkowe. O zdrowie dzieci dba zatrudniony w szkole ratownik medyczny. Każdy z pracowników szkoły, w tym także personel administracyjny i techniczny, zaangażowany jest w proces rozwoju i wychowania naszych uczniów oraz w starania, aby na terenie szkoły czuli się oni bezpiecznie i dobrze.

Nasza kadra:

 • zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju – pełne wyzwań i eksperymentów, doceniając oryginalność działania, myślenia i tworzenia.
 • dba o prawidłową organizację procesu dydaktycznego, wykorzystując najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną;
 • motywuje uczniów do aktywnego udziału w lekcjach oraz pomaga im stawiać i realizować własne cele;
 • dba o kształtowanie pozytywnej samooceny młodego człowieka, stwarzając każdemu dziecku warunki do osiągania sukcesów zgodnie z jego predyspozycjami;
 • stale się doskonali i podnosi swoje kwalifikacje.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5 zdj
 • 6
 • 8 zdj
 • 8
 • 88
 • 89
 • 899
 • 8999
 • 9 zdj
 • 9 zdjcie
 • 98
 • 991
 • 999 zdj
 • 99999
 • 999999
 • 9999999
 • 999999999
 • 9999999999
 • 9999999999999999999999
 • 9999999999999999999999
 • 999999999999999999999999999999999999999999
 • 9999999999999999999999999999999999999999999
 • 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999989
 • 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 • 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 • 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 • 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 • 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 • 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 • Nauczyciele 1
 • QQQQ
 • Y
 • YAYAY
 • kadra-4748
 • kadra-4765
 • kadra91
 • q9
 • v
 • x
 • xx
 • xxxxxx