Ciuchcia PuchPuch     

 

Projekty szkolne

Realizowane w szkole dni projektowe wdrażają uczniów do samodzielności, umiejętności organizowania warsztatu pracy oraz zaradności w zdobywaniu informacji. Interdyscyplinarne projekty, których tematyka dotyczy różnych obszarów rzeczywistości, przypominają dzieciom, że świat wokół nas nie jest podzielony według przedmiotów szkolnych, ale jest integralną całością, a wiedzę i umiejętności uczniowie zdobywają na lekcjach przedmiotowych po to, aby wykorzystywać ją w praktyce.

Podczas dni projektowych lub w okresie, który je poprzedza, uczniowie otrzymują zadania indywidualne i zespołowe skonstruowane na miarę ich wieku i możliwości, samodzielnie planują ich realizację i decydują, kiedy zwrócić się do nauczyciela po dodatkowe wskazówki. 

Przykładowe projekty:

  • Szkolne Dni Projektowe "Warszawa – nasze miasto"

W październiku naszym celem stało się pogłębienie znajomości z miastem, w którym żyjemy – Warszawą. W ramach projektu uczniowie z poszczególnych klas zostali podzieleni na zespoły, które otrzymały zadania związane z Warszawą i jej historią. Zadania dla klas IV dotyczyły legend warszawskich oraz życia w dawnej Warszawie. Projekt rozpoczęły wycieczki po Starym i Nowym Mieście oraz po Trakcie Królewskim. Klasy V zajmowały się życiem codziennym XVIII-wiecznej Warszawy, poznawanym m.in. na podstawie obrazów Bernarda Bellotta (Canaletta). Działania projektowe zainaugurowały warsztaty w Zamku Królewskim. Klasy VI pracowały nad zadaniami dotyczącymi historii Warszawy oraz Powstania Warszawskiego. W ramach projektu uczniowie wzięli udział zajęciach mówiących o tym, kiedy i w jaki sposób Warszawa stała się stolicą, badali losy miasta podczas II wojny światowej i uczestniczyli w wycieczce szlakiem powstania warszawskiego po warszawskim Śródmieściu i Starówce. Wspólne podsumowanie projektu było okazją do wymiany wiadomości i doświadczeń – zespoły zaskoczyły nas swoją wiedzą i spostrzegawczością!

  • Szkolne Dni Projektowe "Kocham książki"

Nowy rok szkolny cała społeczność spod znaku Juliusza Verne’a rozpoczęła projektem „Kocham książki”. Wybór tytułu projektu nieprzypadkowy, bo książki i historie ich powstania to dla nas temat pasjonujący, a biblioteka jest jednym z najbardziej lubianych miejsc w naszej szkole.

W ramach działań projektowych za nami: udział w projekcji filmu „Sekret Eleonory” mówiącym o roli książek w życiu człowieka, a także o tym, dlaczego warto uczyć się czytać, niezwykłe, żywe spotkania z autorami książek dla dzieci: Roksaną Jędrzejewską-Wróbel i Łukaszem Wierzbickim (dziękujemy! :)), warsztaty „Zwariowana książka” w Centrum Sztuki Współczesnej oraz wiele działań literacko-plastycznych i muzycznych. Miłej lektury!

  • Szkolne Dni Projektowe "Różni, ale tacy sami"

Zależy nam, aby nasi uczniowie potrafili świadomie i krytycznie odnosić się do informacji i opinii przekazywanych w mediach, a także rozwijali postawę szacunku wobec wszystkich ludzi, zarówno w węższej perspektywie szkoły i klasy, jak i szerokiej: krajowej, europejskiej i globalnej. Dlatego w szczególnym dla takich tematów miesiącu, jakim jest kwiecień, czwarto- i piątoklasiści uczestniczyli w dniach projektowych "Różni, ale tacy sami" poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce oraz kwestiom tolerancji i wsparcia udzielanego uchodźcom w związku z aktualną sytuacją międzynarodową. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w warsztatach na wystawie Odkryj historię polskich Żydów w Muzeum Polin, przygotowaniu 73. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, spotkaniu z przedstawicielem Urzędu ds. Cudzoziemców dotyczącym sytuacji uchodźców w Polsce i na świecie oraz dyskusyjnej Akademii Filmowej „Z innego świata” obejmującej filmy, które pokazywały różnorodność kulturową, w jakiej żyją dzieci w różnych miejscach świata i zachęcały do refleksji na temat pochodzenia i jego wagi w odniesieniu do szans i możliwości życiowych człowieka. W ramach podsumowania wydarzeń projektowych uczniowie najstarszych klas zmierzyli się w pasjonującej debacie oksfordzkiej "Czy warto być tolerancyjnym". Projekt już za nami, ale wartości, jakich dotyczył, na trwałe wpisują się w program szkolny - przechodzimy do działań praktycznych, m.in. rozpoczynając wolontariat w Ośrodku dla Cudzoziemców.

  • "Szkolne Dni Liczby Pi"

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby Pi. Dlatego właśnie tego dnia obchodzi się Światowy Dzień Liczby Pi. Nasi uczniowie świętowali go nie tylko podczas lekcji matematyki, na której mierzyli długość okręgów i pola kół w mikro i makroskali, wykonywali eksperymenty związane z obliczaniem liczby Pi oraz rozwiązywali zagadki logiczne dotyczące bohaterki dnia. Na lekcji języka polskiego czwarto- i piątoklasiści pracowali z wierszem W. Szymborskiej „Liczba Pi”, a podczas zajęć plastycznych wykonali wspólną pracę – zapisywanie kolejnych cyfr liczby Pi w przestrzeni artystycznej. Nie zabrakło słodkości (oczywiście w odpowiednim P-kształcie) oraz Pi-szyfrów i konkursów na najdłuższą recytację naszej liczby. Liczba Pi nie ma już przed nami żadnych tajemnic! :)

  •  Szkolne Dni Projektowe "Spotkania z Fryderykiem Chopinem"

Tegoroczną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina obchodziliśmy podczas dni projektowych poświęconych kompozytorowi. Uczniowie poznawali okoliczności życia Chopina i jego historię, którą przełożyliśmy na profesjonalny komiks, oraz utwory – bezbłędnie rozpoznane przez zwycięzców konkursu "Jaka to melodia (Chopina)?" Wybraliśmy się także na wycieczkę po Warszawie, aby szukać śladów Fryderyka Szopena na ulicach i w Muzeum Fryderyka Chopina, w którym uczniowie uczestniczyli w ciekawych warsztatach.

W ramach projektów szkolnych braliśmy również udział w warsztaty twórczego pisania oraz spotkaniach z uczestnikami Powstania Warszawskiego.

 

Projekty klasowe

W naszej szkole realizujemy również projekty klasowe. Czas poświęcony tym projektom, to czas dzielenia się zainteresowaniami i pasjami, jak również doświadczenie tolerancji i szacunku dla potrzeb innych. Uczestnicy zajęć dzielą się swoimi zamiłowaniami i spostrzeżeniami, na tematy, które ich zaintrygowały w ostatnim czasie. Wspólnie ustalają czyja historia, pomysł czy zagadnienie stanie się przedmiotem zainteresowania i zabawy najbliższych dni. Każdy ma możliwość opowiedzenia i pokazania swoich pasji i być może znalezienia bratniej duszy, która dzieli podobne zainteresowania. Projekty dają szansę uczestnikom poznania siebie nawzajem i uwidocznienia dziecięcych zdolności i talentów. Nieograniczone możliwości dzieci sprawiają, iż nigdy nie braknie tematów i pasji, którym wspólnie możemy się oddawać.

Akademia savoir-vivre'u

Jak zachować się na imieninach u cioci? Kto pierwszy podaje rękę na powitanie? Co zrobić ze sztućcami po skończonym obiedzie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dzieci poznają właśnie podczas zajęć szkolnej Akademii.

Mali reporterzy

Zajęcia poświęcone twórczej pracy redagowania gazetki klasowej rozwijają kreatywność, kształtują poprawność językową, uwrażliwiają na ważne społecznie tematy. Podczas kolegium dziennikarzy każdy będzie mógł podać propozycję tego, co chciałby zamieścić w gazetce. Mali reporterzy będą nie tylko pisać własne artykuły, ale również zamieszczać zdjęcia i wywiady przeprowadzane z wybranymi osobami.

Biesiady literackie

Prowadzimy cyklicznie kulturalne rozmowy o literaturze przy stole. Zajęcia są jedną z form zainteresowania uczniów czytelnictwem.W ramach tych zajęć uczniowie prezentują przeczytane książki, zachęcają innych do ich przeczytania. Dyskutują i przedstawiają swój punkt widzenia na temat bohaterów. Przy pysznym "co-nieco" przygotowanych samodzielnie w klasie bądź przy udziale rodziców. Czasami na spotkania zapraszamy interesujących gości.

Ciekawe spotkania - ciekawi ludzie

Zapraszamy do naszej szkoły ludzi wykonujących codzienne-niecodzienne zawody. Przede wszystkim rodziców naszych uczniów. W trakcie spotkań uczniowie poznają zawody, zainteresowania i intrygujący świat pasji ludzi dorosłych.