Ciuchcia PuchPuch     

Zajęcia dodatkowe

 

W ramach opieki świetlicowej odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia dodatkowe otwarte (bezpłatne w ramach opłaty za opiekę popołudniową) -  organizowane przez nauczycieli, dostępne dla wszystkich uczniów przebywających danego dnia w świetlicy. Zajęcia odbywają się w ramach opieki świetlicowej, nie obowiązują na nie dodatkowe zapisy. Tematyka zajęć zmienia się co tydzień, uczeń sam decyduje, czy danego dnia bierze udział w zajęciach.  
  • zajęcia dodatkowe zamknięte (bezpłatne w ramach opłaty za opiekę popołudniową) - zajęcia prowadzone przez nauczycieli klas I-III, nauczycieli przedmiotowych i lektorów, dostępne dla uczniów zgłoszonych na początku danego semestru. Zapisy na zajęcia odbywają się na początku każdego semestru. Podczas zajęć realizowane są dłuższe projekty i zadania.
  • zajęcia dodatkowe zamknięte (dodatkowo płatne)- zajęcia prowadzone przez instruktorów firm zewnętrznych współpracujących ze szkołą, dostępne dla uczniów zgłoszonych na początku danego semestru.
  • koła przedmiotowe SOS - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, którzy ze względu na czasowe nieobecności lub z innych powodów potrzebują wsparcia w przyswojeniu materiału z zakresu poszczególnych przedmiotów, chcą uzupełnić opuszczoną pracę klasową, zaliczyć materiał wymagany przez nauczyciela lub poprawić ocenę.
  • koła olimpijskie - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Wiedza z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, biologii, języka hiszpańskiego jest niezwykle obszerna. Poprzez koła olimpijskie rozwijamy zainteresowanie poszczególnymi przedmiotami oraz poszerzamy wiedzę i umiejętności poza programami realizowanymi na lekcjach. Zajęcia te pomagają też uczniom w przygotowaniu do konkursów i olimpiad.

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020

Sprytne ręce 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III, zarówno dziewczynek, jak i chłopców, miłośników prac artystyczno-manualnych. W czasie wspólnych zajęć nauczymy się szyć ręcznie, tworzyć kolorowe witraże, wykonywać biżuterię według własnego pomysłu oraz własną przytulankę. 

Atelier Agaty Kotlarczuk 

Warsztaty plastyczne przeznaczone dla uczniów klas I-III, których pasją jest rysunek i malarstwo oraz którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Podczas spotkań będziemy poznawać i doskonalić różne techniki plastyczne oraz inspirować się dziełami znanych twórców. 

Logiczne obmyślanki 

Zajęcia kierowane są do uczniów klas I-III, którzy lubią matematyczne zabawy oraz rozwiązywanie zadań wymagających logicznego myślenia. Tu nie ma złych rozwiązań, bo każdy pomysł zbliża do prawidłowego wyniku. Podstawowym założeniem zajęć jest rozwijanie logicznego myślenia przy okazji dobrej zabawy.

Kuchnia Escoffiera 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-IV, pozwalające dzieciom odkrywać w sobie i rozwijać talenty kulinarne, poznawać kuchnie z różnych stron świata i nabierać odwagi w próbowaniu nowych smaków. Zajęcia są również okazją, by nauczyć się zasad zdrowego odżywiania, samodzielności w kuchni, nakrywania do stołu, dbania o higienę podczas przygotowywania i spożywania posiłków, a także poznać obowiązujący przy stole savoir-vivre.      

Koła olimpijskie 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Wiedza z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki czy języków obcych jest niezwykle obszerna. Poprzez koła olimpijskie będziemy rozwijać zainteresowanie poszczególnymi przedmiotami oraz poszerzać wiedzę i umiejętności poza programami realizowanymi podczas lekcji. Zajęcia stanowić będą również wsparcie w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.      

Koła przedmiotowe SOS 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, którzy ze względu na nieobecności lub z innych powodów potrzebują wsparcia w przyswojeniu materiału z zakresu poszczególnych przedmiotów, chcą napisać opuszczoną pracę klasową, sprawdzić wiedzę i umiejętności z materiału wymaganego przez nauczyciela lub poprawić ocenę. 

Zlot SMOK-ów, czyli Szkolnych Miłośników Odważnych Książek

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Zloty dla zaczytanych SMOK-ów, które nie boją się żadnych wyzwań czytelniczych - czasem ronią smocze łzy wzruszenia, a kiedy trzeba, zioną prawdziwym ogniem Smoków, które latają do krainy fantazji, a swoją czytelniczą odwagą zarażają wszystkich wokoło. Podczas zajęć kontynuowany będzie program „PoczytajMY” realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Koło historyczne 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Historia, jako nauka o przeszłości człowieka jest niezwykle obszerna, w związku, z czym poznanie jej najciekawszych szczegółów bywa trudnym zadaniem, zwłaszcza w ramach liczby godzin przewidzianych w programie nauczania. Zadanie to podejmiemy na kole zainteresowań, podczas którego zajmiemy się ciekawostkami z zakresu historii Polski, Europy i świata, czasów najdawniejszych, pierwszych cywilizacji, aż po XX wiek i tajemnice II wojny światowej. Celem zajęć jest poszerzenie dotychczasowej wiedzy uczniów i zainteresowanie ich „białymi plamami" w dziejach ludzkości.

Koło języka hiszpańskiego – La oca loca

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VI, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę zdobytą podczas obowiązkowych lekcji języka hiszpańskiego. Podczas gier i zabaw będziemy zdobywać umiejętności językowe praz poznawać kraje hiszpańskojęzyczne i ich kulturę. 

Koło języka niemieckiego - Deutschfreunde

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, służące zdobywaniu dodatkowych umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego poprzez udział w grach i zabawach. Ważnym celem zajęć jest również poznawanie krajów niemieckojęzycznych i ich kultury. 

„Kurier Verne’a"

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, którzy chcą uczestniczyć w procesie tworzenia szkolnej gazetki – kwartalnika „Kurier Verne’a”.      

Koło informatyczne 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VI, rozwijające umiejętności tworzenia grafiki komputerowej i multimediów. Podczas zajęć będą realizowane projekty informatyczne. 

Zajęcia architektoniczne 

Warsztaty przeznaczone dla uczniów klas I-III, prowadzone w języku polskim z elementami języka angielskiego oraz dla klas IV-VIII, prowadzone w większości po angielsku. Podczas zajęć uczniowie poznawać będą dzieła architektury światowej, wykonywać makiety budynków, projektować elementy miasta, budowli oraz wystroju wnętrz. 

Zajęcia muzyczne 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII. Jeśli uwielbiasz muzykę, śpiew, ruch i dobrą zabawę, przyłącz się do powstającego zespołu. Potrzebne są „otwarte uszy”, trochę odwagi oraz dużo zapału i energii. W ramach zajęć odbywać się będzie nauka czytania nut, emisja głosu, nauka dykcji oraz interpretacji tekstu. Poznamy różnorodny repertuar: muzykę klasyczną, rozrywkową, gospel, współczesną, ciekawe opracowania znanych piosenek zarówno polskich, jak i zagranicznych. A przede wszystkim będziemy się bardzo dobrze bawić z muzyką! 

Koło debatanckie

Przez rozmowę wiedzie droga do prawdy, a dyskutowanie może być formą współzawodnictwa, o czym wiedzieli już starożytni Grecy – piszą twórcy Warszawskiej Ligi Debatanckiej.Koło debatanckie skierowane jest do uczniów klas IV-VIII zainteresowanych rozwojem umiejętności debatowania, czyli wzajemnego przekonywania się z zachowaniem zasad logiki i retoryki. Budowanie trafnej argumentacji, a następnie prezentowanie swoich wypowiedzi przed publicznością to kompetencje, które będziemy doskonalić podczas zajęć i sprawdzać w rozgrywkach Ligii, w jakich nasza szkoła bierze udział już od kilku lat.

Koło językowe przygotowujące do egzaminów językowych 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas V-VII, którzy planują przystąpienie do testów Cambridge English Qualifications: PET oraz FCE. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się ze specyfiką zadań egzaminacyjnych na poszczególnych poziomach i będą doskonalić kompetencje niezbędne do osiągnięcia wysokich wyników w każdej z części testu. Elementem zajęć będzie przygotowanie chętnych uczniów do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.  

Opowieści matematyczne

Zajęcia skierowane do uczniów klas IV-V. "Dziecko powinno na matematyce myśleć a nie ćwiczyć pamięć" powiedział dr Mirosław Dąbrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia mają pobudzać wrodzoną ciekawość młodych ludzi, zachęcać ich do samodzielnego myślenia i twórczego podejścia do problemów nie tylko matematycznych. Podczas kolejnych spotkań będziemy zgłębiać różne obszary geometrii i algebry poprzez gry, eksperymenty, twórcze działania i dobrą zabawę. 

RPG – gry wyobraźni

Zajęcia skierowane do uczniów klas IV-V. RPG (role-playing game) to gra towarzyska oparta na narracji, w której gracze wcielają się w fikcyjne postacie. Można ją porównać do teatru improwizacji, w którym osoba prowadząca, zwana Mistrzem Gry, odgrywa rolę autora scenariusza, reżysera, narratora i postaci drugoplanowych. Gracze są aktorami pierwszoplanowymi, nie znają jednak scenariusza, przez co muszą reagować na bieżące wydarzenia i improwizować. Rozgrywka jest niemal w całości oparta o słowne opisy, czasem wspomagane muzyką. Gracze nie rywalizują z sobą a tworzą zespół biorący udział w przygodzie i współpracujący na rzecz jej szczęśliwego zakończenia. Ta forma aktywności, poza możliwością świetnego spędzania czasu, służy rozwijaniu wyobraźni i logicznego myślenia, doskonaleniu umiejętności podejmowania decyzji oraz poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, a także współpracy w grupie. Rozwija też umiejętności interpretacyjne i aktorskie, gdyż wymaga wcielania się w role i odtwarzania zachowania wybranej postaci. 

Dicere et fabulari– koło opowiadaczy i recytatorów

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII służą rozwijaniu umiejętności opowiadania, recytowania i tworzenia historii. Podczas zajęć będziemy ćwiczyć dykcję, występy publiczne oraz recytację poezji. Są to zajęcia dla osób z żyłką aktorską, a także dla tych, którzy chcą się dobrze bawić i wzmocnić swoje umiejętności krasomówcze. Elementem zajęć będzie przygotowanie chętnych uczniów do konkursu Warszawska Syrenka. 

The Hidden Maths of Everyday Life

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas VI-VIII. Istnieją dwie matematyki. Jedna to nauka, która powstaje w zaciszu gabinetów profesorskich, niedostępna i niezrozumiała dla znacznej większości ludzi. Druga to ta, której nie dostrzegamy, ponieważ jak powietrze towarzyszy nam codziennie i na stałe przeniknęła do naszego życia. Podczas zajęć będziemy odkrywali jej obecność poprzez wykonywanie eksperymentów, rozwiązywanie zagadek logicznych inspirowanych realnymi zdarzeniami i obserwację zjawisk przyrodniczych. Sięgniemy do kart historii, aby z żywotów wielkich matematyków wyczytać idee, na których opiera się współczesna nauka i technika. Zajrzymy także na Giełdę Papierów Wartościowych, aby poznać tajniki udanego inwestowania. Zobaczymy, dlaczego twórcy arkusza kalkulacyjnego Excel zasługują przynajmniej na nagrodę Nobla. Przekonamy się, jak starożytni Grecy mierzyli odległości i określali wielkość równika Ziemi. A na deser za pomocą dokładnej wagi jubilerskiej zważymy... liczbę pi.

 Zajęcia dodatkowe prowadzone przez instruktorów 2019/2020

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wysokiej klasy instruktorów, trenerów, lektorów. Współpracujemy z absolwentami między innymi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Akademii Sztuk Pięknych,  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Politechniki Warszawskiej, a także z mistrzami Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE, tancerzami najwyższej klasy tanecznej „S”, medalistami wielu turniejów i konkursów. Nasi instruktorzy to ludzie z pasją, entuzjaści i eksperci w swoich dziedzinach, z bogatym dorobkiem zawodowym i przygotowaniem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Ceramika 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-II oraz III-IV, organizowane przez firmę Gliniane Klimaty i polegające na tworzeniu różnego rodzaju modeli z gliny.      

Ciekawe szycie 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III, podczas których każdy będzie miał możliwość zostać projektantem i wykreować nowe trendy modowe. Uczniowie rozpoczną swoją przygodę od szycia prostych rzeczy - torebek, etui na laptopa, by przejść do bardziej skomplikowanych realizacji własnych projektów, jak bluzki czy sukienki. Uczestnicy warsztatów będą uczyli się korzystania nie tylko z tradycyjnej igły i nitki, ale i z profesjonalnych maszyn, dzięki którym poznają wszystkie tajniki szycia i projektowania. Warsztaty „Ciekawe szycie” uczą i bawią, pozwalają rozwijać swoją kreatywność i zdolności manualne, doskonalą poczucie sprawstwa, skuteczności i wiary we własne możliwości, a także dają poczucie dumy z autorskich, własnoręcznie wykonanych projektów.      

Robotyka 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VIII. Warsztaty robotyki to połączenie informatyki, budowania robotów i świetnej zabawy. Na zajęciach uczestnicy poza budowaniem robotów mają okazję poprzez zabawę zrozumieć podstawowe zagadnienia z informatyki, techniki i elektroniki. Klocki LEGO® Mindstorms EV3 to doskonałe narzędzie, które wpływa na zdolności manualne i uczy logicznego myślenia, kreatywności, wyobraźni przestrzennej, współpracy w grupie. Każde zajęcia podzielone są na etapy: omówienie projektu konstruowanego robota i jego funkcji, tworzenie konstrukcji według określonego schematu, tworzenie programu, dzięki któremu robot będzie wykonywał określone zadania i testowanie konstrukcji.

Szachy 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VII w trzech grupach zaawansowania. Szachy to aktywność, która uczy przestrzennego myślenia, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenuje pamięć, kształtuje zmysł kombinacyjny; to także wspaniała intelektualna zabawa, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności, jak szybkość myślenia, spostrzegawczość, reakcja na działania przeciwnika, bystrość, konsekwencja w podejmowaniu decyzji. Współzawodnictwo w gronie rówieśników pozwala aktywnie rozładować emocje i wzmacnia poczucie własnej wartości, umożliwiając także przeżycie pierwszych niepowodzeń w przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia. 

Gimnastyka artystyczna 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VII, służące nie tylko rozwijaniu sprawności fizycznej, ale pomagające również odnaleźć własną osobowość i ukształtować wartości i postawy, jakie powinny cechować młodego człowieka. Gry i zabawy oraz ćwiczenia ze wstążkami, obręczami i piłkami są częścią każdego naszego spotkania, dlatego uśmiech na twarzach naszych dzieci, radość i satysfakcja motywują 
je do kontynuowania trudnych treningów. 

Akrobatyka

Zajęcia ogólnorozwojowe, mające na celu wzmocnienie, rozciągnięcie, poprawę koordynacji ruchowej oraz gibkości. Kształtują siłę, dynamikę i równowagę, ale przede wszystkim wspierają harmonijny rozwój takich cech charakteru, jak wytrwałość w dążeniu do celu, odwaga, systematyczność czy konsekwencja. Zajęcia oparte są na zasadzie „przez zabawę do sportu”.  W programie między innymi nauka przewrotów, stania na głowie, stania na rękach, przerzutów bokiem, ćwiczenia w parach i grupach.     

Badminton 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VII, podczas których będziemy doskonalić technikę gry w badmintona oraz świetnie się bawić. Przy okazji sprawdzimy, komu uda się poprawić rekord szybkości lotu lotki, który wynosi obecnie 493 km/h!

Joga

Zajęcia kształtują ogólną sprawność fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem siły, równowagi oraz gibkości. Oprócz walorów czysto fizycznych ważnym efektem zajęć będzie rozwój koncentracji, bezpośrednio przekładającej się na wyniki szkolne, a także lepsze radzenie sobie ze stresem.  Ze względu na urozmaiconą formułę zajęć, są one atrakcyjne zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt.W programie autorskiego kursu znajdą się: wybrane ćwiczenia jogi, dostosowane do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, elementy gimnastyki korekcyjnej, szczególnie nastawione na zapobieganie wadom postawy związanych z długotrwałym siedzeniem, elementy gimnastyki klasycznej i kalisteniki, techniki relaksacyjne dostosowane do wieku dzieci, nauka radzenia sobie ze stresem.     

Wygibasy - gimnastyka korekcyjna 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VI, których celem jest poprawa postawy i profilaktyka wad aparatu ruchowego. W trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało i odkryją różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, a następnie będą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Uczestnicy zajęć poznają również pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych, wzmocnią mięśnie posturalne, stabilizujące kręgosłup i odpowiedzialne za prawidłową postawę. Poprzez zajęcia korekcyjne staramy się oddziaływać nie tylko na motorykę uczniów, ale także na ich zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości oraz rozbudzać zamiłowanie do wszechstronnej aktywności. W trakcie zajęć przeprowadzona zostanie diagnoza postawy uczestników.

Judo

Judo jest sportem ogólnorozwojowym. Zajęcia oparte będą na dostosowanej do wieku uczestników gimnastyce z elementami akrobatycznymi. Dla grupy początkującej jest to nauka padów, trzymań oraz podstawowych rzutów. Z grupą zaawansowaną przejdziemy do elementów walki i dalszego doskonaleniu elementów judo.

Karate 

W programie zajęć: etykieta karate, podstawy technik ataku i obrony, podstawowe kata i techniki stosowane w karate w walce sportowej, omówienie i zaznajomienie z przepisami sportowymi w karate kontaktowym i bezkontaktowym. Każde zajęcia obejmują również elementy doskonalenia cech motorycznych: gibkości, wytrzymałości, zwinności, siły i szybkości. Ważnym elementem treningu jest współpraca w grupie i wzajemny rozwój.     

Koszykówka 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III (gra mniejszymi piłkami na niższe kosze) oraz dla klas IV-VIII (gra na kosze na wysokości 3,05 cm dużymi piłkami).      

Piłka nożna 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII. Zajęcia według programu szkolenia, który został dostosowany do stopnia trudności i poziomu uczestników, prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego.     

Zumba 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-II i III-VIII to zainspirowane Ameryką Południową treningi taneczno-ruchowe. Zumba to dynamiczny, ekscytujący oraz skuteczny program fitness. Zajęcia składają się z szybkich i wolnych rytmów wzmacniających i rzeźbiących sylwetkę. Zumba wykorzystuje podstawowe zasady aerobiku, treningu interwałowego oraz oporowego dla zmaksymalizowania wydatku energii, uzyskania korzyści w sferze układu krążenia oraz wymodelowania sylwetki. Osoby początkujące nie muszą znać kroków tanecznych, aby łatwo odnaleźć się podczas zajęć. Luźna atmosfera zabawy dodaje odwagi.  

Pływanie

Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich pod okiem znakomitych trenerów z firmy Laguna skierowane są dla uczniów klas I-VIII. Nadzór nad merytorycznym przebiegiem zajęć pełni pracownik Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego AWF Warszawa, trener I klasy pływania, instruktor piłki wodnej, sędzia pływacki, wielokrotny Mistrz i rekordzista Polski w pływaniu, 3-krotny Drużynowy Mistrz Świata w Ratownictwie Wodnym w tym w 2004 r. w konkurencjach Morskich Masters.