Ciuchcia PuchPuch     

zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe, czyli rozwijamy talenty!

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowawczej w naszej placówce, dlatego między godz.14.25/14.45 a godz.18.00 szkoła oferuje swoim wychowankom bogaty pakiet zajęć dodatkowych. Podstawowym założeniem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen, a uczniowie mają prawo wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Różnorodność aktywności, jakie proponujemy dzieciom podczas zajęć pozalekcyjnych sprawia, że popołudniowy czas spędzony w szkole, staje się odpoczynkiem i wytchnieniem od codziennej wytężonej pracy ucznia. W tym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez instruktorów, jak również spędzają czas z rówieśnikami, podczas zabaw na powietrzu i zabaw w salach szkolnych. Zapewniamy również czas i warunki do częściowego odrabiania zadań domowych oraz zajęć dydaktyczno – korekcyjnych. Czas „po lekcjach" jest czasem w pełni gospodarującym dziecięcą żywiołowość i pomysłowość.

W ramach opieki popołudniowej szkoła proponuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz odrabianie prac domowych.