Ciuchcia PuchPuch     

 

Rekrutacja do klas 1

2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023.

Informujemy, że w nowym roku szkolnym utworzone będą trzy klasy pierwsze.

Rekrutacja kandydatów uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia Puch Puch i rodzeństwa uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a:

I etap – Indywidualne spotkania dyrektora z rodzicami kandydata realizowane w formie zdalnej

Spotkania odbywać się będą zdalnie na platformie Zoom w terminie od 15.11.2021 r. do 14.01.2022 r. W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły: 606-236-000. Na otrzymany od Państwa adres mailowy zostanie wysłany link z zaproszeniem na spotkanie. Spotkanie będzie trwało od 40-60 minut.

II etap – Spotkania rekrutacyjne dla kandydatów 

Kandydatów uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia Puch Puch i rodzeństwo uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a, zapraszamy na spotkania w naszej szkole w soboty w dniach 15.01.2022 r., 22.01.2022 r., 26.02.2022r. Podczas spotkań kandydaci będą brali udział w specjalnie przygotowanych zabawach, mających na celu określenie dojrzałości szkolnej w sferze intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej dziecka. Dzieciom będzie towarzyszył zespół rekrutacyjny w składzie: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, psycholog oraz nauczyciel języka angielskiego. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia Puch Puch i rodzeństwa uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej - wynosi 300 PLN. Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto szkoły 21 1090 1014 0000 0001 1708 4375. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata rekrutacyjna 2022/2023 oraz imię i nazwisko dziecka.

Udział we wszystkich trzech spotkaniach jest obowiązkowy. Wszystkie zaplanowane aktywności będą odbywały się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego. Ze względu na ewentualne obostrzenia bądź zmiany w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych informujemy, że planowana organizacja II etapu rekrutacji może ulec zmianie, o czym będziemy informować Państwa niezwłocznie.

Zgłoszenia udziału dziecka w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12.11.2021r.

*Do zgłoszenia prosimy dołączyć uzupełnioną kartę informacyjną o dziecku, opinię wychowawcy z przedszkola, potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wyniki rekrutacji dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia Puch Puch i rodzeństwa uczniów NSP Juliusza Verne’a zostaną przesłane drogą mailową 07.03.2022r.

 


Rekrutacja kandydatów uczęszczających do przedszkoli zewnętrznych:

I etap – Indywidualne spotkania dyrektora z rodzicami kandydata realizowane w formie zdalnej

Spotkania odbywać będą się zdalnie na platformie Zoom w terminie od 13.12.2021 r. do 14.01.2022 r. W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły: 606236000. Na otrzymany od Państwa adres mailowy zostanie wysłany link z zaproszeniem na spotkanie. Spotkanie będzie trwało od 40-60 minut.

II etap – Spotkania rekrutacyjne dla kandydatów

Kandydatów uczęszczających do przedszkoli zewnętrznych, zapraszamy na spotkania w naszej szkole w soboty w dniach 22.01.2022 r., 26.02.2022r., 05.03.2022r.  Podczas spotkań kandydaci będą brali udział w specjalnie przygotowanych zabawach, mających na celu określenie dojrzałości szkolnej w sferze intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej dziecka. Dzieciom będzie towarzyszył zespół rekrutacyjny w składzie: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, psycholog oraz nauczyciel języka angielskiego. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów z przedszkoli zewnętrznych - wynosi 500 PLN. Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto szkoły 21 1090 1014 0000 0001 1708 4375. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata rekrutacyjna 2022/2023 oraz imię i nazwisko dziecka.

Udział we wszystkich trzech spotkaniach jest obowiązkowy. Wszystkie zaplanowane aktywności będą odbywały się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego. Ze względu na ewentualne obostrzenia bądź zmiany w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych informujemy, że planowana organizacja II etapu rekrutacji może ulec zmianie, o czym będziemy informować Państwa niezwłocznie.

Zgłoszenia udziału dziecka w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10.12.2021r.

*Do zgłoszenia prosimy dołączyć uzupełnioną kartę informacyjną o dziecku, opinię wychowawcy z przedszkola, potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wyniki rekrutacji dzieci uczęszczających do przedszkoli zewnętrznych zostaną przesłane drogą mailową 14.03.2022r.

Do zobaczenia w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a!


Zgłoszenia udziału dziecka w rekrutacji prosimy przesyłać przez poniższy formularz rekrutacyjny bądź na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 h.

Do zobaczenia w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a!


Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 34, prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych miasta stołecznego Warszawa pod numerem 88/SPN/11.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak koneczny dla przedstawienia informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ich niezbędności dla realizowania przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO). Odbiorcami danych są pracownicy Administratora oraz firmy hostingowe i informatyczne zapewniające przetwarzanie danych przez Administratora. Rodzic / Opiekun prawny ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo cofnięcia zgody na przedstawianie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, a w razie ich braku, nie dłużej, niż jest to konieczne do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W celu wykonania praw dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

...