Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Image Alt

Nasza szkoła

a
Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to wartość, dzięki której dzieci uczą się, że ich działania mają wpływ na świat, a świadomość tego pozwala im rozwijać empatię, samodyscyplinę i umiejętność podejmowania mądrych decyzji.

a
Samodzielność

Samodzielność stanowi podstawę, na której dzieci kształtują pewność siebie, zdolność do podejmowania działań oraz wiarę we własne możliwości. Poprzez dawanie dzieciom przestrzeni i zaufania, wzmacniamy ich przekonanie, że są ważni, kompetentni i mogą poradzić sobie z każdym wyzwaniem.

a
Współpraca

Współpraca to fundament, dzięki, któremu budujemy społeczność opartą na wzajemnym szacunku, wsparciu i zrozumieniu – uczymy się wartościowego dialogu, rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji, dzięki czemu nasi uczniowie są przygotowani do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez wspólną pracę tworzymy atmosferę, w której każdy czuje się doceniony i ważny.

Nasza historia

Nasza szkoła, nazwana na cześć znanego francuskiego pisarza Juliusza Verne’a, rozpoczęła swoją działalność 1 września 2011 roku. Wkrótce potem została oficjalnie zarejestrowana w Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a jest kontynuacją programu dydaktyczno-wychowawczego Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch (dawna Zielona Ciuchcia), którego twórczynią jest Agata Wawer – doświadczona dyrektor ds. dydaktyki i wychowania sieci przedszkoli Zielona Ciuchcia oraz Ciuchcia Puch Puch.

Nasza szkoła zlokalizowana jest w specjalnie zaprojektowanym nowoczesnym budynku na Warszawskich Bielanach, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.

Przestrzeń została zaprojektowana, aby inspirować dzieci do działania. Sale dydaktyczne są wyposażone w innowacyjne pomoce dydaktyczne, które pobudzają ciekawość i kreatywność uczniów. Dodatkowo, szkoła posiada przestronną stołówkę, w której serwowane są zdrowe i smaczne posiłki, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dzieci. Nasze wyjątkowe zaplecze sportowo-rekreacyjne zachęca do aktywności fizycznej i rozwijania umiejętności sportowych. A bogata biblioteka, dostępna dla wszystkich uczniów, stanowi źródło wiedzy i inspiracji, wspierając rozwój czytelniczy oraz poszerzanie horyzontów intelektualnych.

Misja szkoły

W naszej szkole rozwijamy pasje, budzimy ciekawość świata, cenimy ciepłą atmosferę, dbamy o dobre relacje, szanujemy się wzajemnie, uczymy, jak się uczyć skutecznie, mamy jasno określony cel – sukces dziecka!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a pragnie wychować i wykształcić młodego człowieka:

 • samodzielnie, krytycznie i odpowiedzialnie myślącego;
 • wrażliwego społecznie, moralnie i estetycznie;
 • pełnego pasji w poznawaniu świata i otaczającej rzeczywistości;
 • otwartego na kulturową odmienność, biegle władającego językami obcymi;
 • sprawnego i rozwiniętego ruchowo;
 • zdolnego do autorefleksji, odpowiedzialnego za swój rozwój;
 • o wysokiej kulturze osobistej, który zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania;
 • który ma poczucie sprawczości, wyznacza własną drogę do realizacji celu i nią podąża;
 • przygotowanego na najwyższym poziomie do kolejnych etapów kształcenia.

Wizja szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a:

 • jest placówką nowoczesną, przyjazną i bezpieczną, otwartą na potrzeby dzieci;
 • stwarza warunki do indywidualnego rozwoju dziecka;
 • rozwija twórczy potencjał, zainteresowania, pasje i zdolności wychowanków;
 • wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych i norm etycznych;
 • uczy odwagi w wyrażaniu własnych poglądów i tolerancji dla poglądów innych ludzi;
 • buduje poczucie przynależności do szkolnej społeczności opartej na  wzajemnym szacunku i przyjaźni;
 • dba o najwyższą jakość wychowania i edukacji;
 • preferuje nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie;
 • wdraża i doskonali innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem;
 • systematycznie monitoruje i diagnozuje osiągnięcia uczniów;
 • wspiera w procesie dojrzewania do dorosłości i odpowiedzialności;
 • efektywnie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacji.

Nasza Kadra

Poznaj naszą kadrę, która uczy, inspiruje i wspiera uczniów.