Ciuchcia PuchPuch     

Godziny pracy

 

Godziny pracy

 

Nasza szkoła jest czynna od 7.30 do 18.00.

Lekcje odbywają się w godzinach 8.30 – 14.30/15.20/16.10. W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w 45-minutowych jednostkach lekcyjnych, z przerwami 5- i 10-minutowymi, przerwą śniadaniową 10-minutową, podczas której uczniowie spożywają przyniesione z domu śniadanie, oraz 45-minutową przerwą obiadową.

W klasach I – III szczegółowy czas zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. 

W klasach IV – VIII szczegółowy plan zajęć ustalany jest pod koniec sierpnia.

Opieka popołudniowa trwa w godzinach 14.30/15.20/16.10-18.00. Podczas opieki uczniowie biorą udział w odrabiankach, konsultacjach, zajęciach świetlicowych w ramach opieki popołudniowej, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz zajęciach swobodnych i rekreacyjnych.

Odpłatne zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od godziny 15:30. Uczniowie w tym czasie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez instruktorów, sekcjach sportowych, a także zajęciach indywidualnych.

Dzwonki dla klas  I-III

 

Lekcja 0.

07.30 – 08.20

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 1.

08.30 – 09.15

 

Przerwa 5 min.

Lekcja 2.

09.20 10.05

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 3.

10.15 11.00

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 4.

11.10 11.55

 

Przerwa 10 min.

Obiad

12.05 12.50

Lekcja 5.

12.50 13.35

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 6.

 13.45 14.30

 Odrabianki

14.30 15.15

 

Zajęcia dodatkowe

Opieka świetlicowa

 15.15 18.00

 

 

Dzwonki dla klas IV-VIII

Lekcja 0.

07.30 – 08.20

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 1.

08.30 – 09.15

 

Przerwa 5 min.

Lekcja 2.

09.20 10.05

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 3.

10.15 11.00

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 4.

11.10 11.55

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 5.

12.05 12.50

 Obiad

12.50 13.45

Lekcja 6.

 13.45 – 14.30

  Przerwa 5 min.

Lekcja 7.

14.35 15.20

 

Przerwa 5 min.

Lekcja 8.

15.25 16.10

Konsultacje przedmiotowe

Zajęcia dodatkowe

Opieka świetlicowa

16.10 18.00