Ciuchcia PuchPuch     

Godziny pracy

 

Godziny pracy

 

Nasza szkoła jest czynna od 7.30 do 18.00.

Lekcje odbywają się w godzinach 8.30 – 14.30/15.20/16.10. W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w 45-minutowych jednostkach lekcyjnych, z przerwami 5- i 10-minutowymi, przerwą śniadaniową 10-minutową, podczas której uczniowie spożywają przyniesione z domu śniadanie, oraz 45-minutową przerwą obiadową.

W klasach I – III szczegółowy czas zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. 

W klasach IV – VIII szczegółowy plan zajęć ustalany jest pod koniec sierpnia.

Opieka popołudniowa trwa w godzinach 14.30/15.20/16.10-18.00. Podczas opieki uczniowie biorą udział w odrabiankach, konsultacjach, zajęciach świetlicowych w ramach opieki popołudniowej, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz zajęciach swobodnych i rekreacyjnych.

Odpłatne zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od godziny 15:30. Uczniowie w tym czasie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez instruktorów, sekcjach sportowych, a także zajęciach indywidualnych.

 

Dzwonki dla klas  I-III

Lekcja 0. 7.30-8.20

Przerwa

10 min
Lekcja 1.

8.30-9.15

Przerwa 5 min
Lekcja 2. 9.20-10.05

Przerwa

10 min

Lekcja 3.

10.15-11.00
Przerwa 10 min

Lekcja 4.

11.10-11.55
Przerwa 10 min

Obiad

12.05-12.50

Lekcja 5.

12.50-13.35

Przerwa

10 min
Lekcja 6.
13.45-14.30
Odrabianki
14.30-15.15

Zajęcia dodatkowe

Opieka świetlicowa

15.15-18.00

 

Dzwonki dla klas IV-VIII

Lekcja 0. 7.30-8.20

Przerwa

10 min
Lekcja 1.

8.30-9.15

Przerwa 5 min
Lekcja 2. 9.20-10.05

Przerwa

10 min

Lekcja 3.

10.15-11.00
Przerwa 10 min

Lekcja 4.

11.10-11.55
Przerwa 10 min

Lekcja 5.

12.05-12.50

Obiad

12.50-13.45
Lekcja 6.
13.45-14.30
Przerwa 5 min
Lekcja 7. 14.35-15.20
Przerwa 5 min
Lekcja 8. 15.25-16.10

Konsultacje przedmiotowe

Zajęcia dodatkowe

Opieka świetlicowa

16.10-18.00