Ciuchcia PuchPuch     

Nasze osiągnięcia

w roku szkolnym 2023/2024

 

Od początku istnienia naszej szkoły realizujemy harmonijną koncepcję dydaktyczną, w którą łączymy działania edukacyjne, integrację międzyprzedmiotową z myśleniem krytycznym. Na równi z tym stawiamy działania wychowawcze, których celem jest ukształtowanie człowieka świadomego, odpowiedzialnie i empatycznie myślącego, wrażliwego społecznie, pełnego pasji w poznawaniu świata i otwartego na kulturową odmienność, który będzie dobrze przygotowany do stawiania dalszych kroków w dorosłym życiu.

To właśnie te dwa aspekty stanowią filary naszej szkoły, a działalność edukacyjna jest uzupełniana o liczne projekty społeczne, kulturalne i działania w ramach wolontariatu. Dzięki temu wiemy, że nasi wychowankowie rozwijają swój potencjał, nabywają wiedzę i umiejętności, a także kształtują postawy oparte na zaangażowaniu, poczuciu sprawczości, umiejętności współpracy i dążeniu do celu – kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesów w relacjach międzyludzkich i zawodowych.

Cieszymy się, że oprócz działań społecznych, kulturowych i charytatywnych nasi uczniowie wraz z nauczycielami efektywnie pracują nad przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty. Miło nam zatem poinformować, że ponownie w rankingu szkół podstawowych Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie uzyskała wysoki wynik i uplasowała się na 48. miejscu spośród 10 306 ocenianych szkół z całej Polski i 25. miejscu w Warszawie.

https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/szkoly-podstawowe


Konkursy kuratoryjne - chemia, matematyka

Nina H. z klasy VIII. zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu kuratoryjnego z chemii.


Jakub R. i Antoni A. z klasy VIII. zakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursu kuratoryjnego z matematyki.


Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dzieci w badmintonie dziewcząt

Julia G. z klasy V. oraz Bianka P. i Lena J. zdobyły III miejsce.

 


 

Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dzieci w badmintonie chłopców

 

Michał Sz. z klasy V. oraz Oskar G. i Borys K. z klasy VI. zdobyli I miejsce.

 


 

Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy młodzieży w badmintonie dziewcząt

Zuzanna M., Greta P., Natasza K. z klasy VIII. zdobyły II miejsce.


 

Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy młodzieży w badmintonie chłopców

Jakub R., Jan G, Mateusz S. z klasy VIII. zdobyli II miejsce.


Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Do II części I etapu olimpiady zakwalifikowali się: Jan S. z klasy VII. oraz Izabela S., Katarzyna M., Nina H. z klasy VIII.


Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w brydżu sportowym - Turniej par na IMP-y

Hubert z klasy V. zdobył III miejsce.


Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w biegach przełajowych

Vincent z klasy VIII. zajął III miejsce.