Ciuchcia PuchPuch     

Historia

Nasza szkoła powstała 1 września 2011 roku.

Wraz z rozpoczęciem działalności otrzymała imię znanego francuskiego pisarza, autora powieści podróżniczych i fantastyczno -naukowych Juliusza Verne'a oraz została wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Szkoła jest kontynuacją programu dydaktyczno – wychowawczego Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch (dawnej Zielona Ciuchcia)

Inicjatorką uruchomienia Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a jest Agata Wawer-wieloletni dyrektor ds. dydaktyki i wychowania sieci przedszkoli Zielona Ciuchcia