Ciuchcia PuchPuch     

 

 

Historia

Nasza szkoła powstała 1 września 2011 roku. Wraz z rozpoczęciem działalności otrzymała imię znanego francuskiego pisarza, autora powieści podróżniczych i fantastyczno - naukowych Juliusza Verne'a oraz została wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Szkoła jest kontynuacją programu dydaktyczno – wychowawczego Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch (dawna Zielona Ciuchcia).

Inicjatorką uruchomienia Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a jest Agata Wawer - wieloletni dyrektor ds. dydaktyki i wychowania sieci przedszkoli Zielona Ciuchcia oraz Ciuchcia Puch Puch.

Nasza szkoła:

 • jest placówką nowoczesną, przyjazną i bezpieczną, otwartą na potrzeby dzieci,
 • stwarza warunki do indywidualnego rozwoju dziecka,
 • rozwija twórczy potencjał, zainteresowania, pasje i zdolności wychowanków,
 • wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych i norm etycznych,
 • uczy odwagi w wyrażaniu własnych poglądów i tolerancji dla poglądów innych ludzi,
 • buduje poczucie przynależności do szkolnej społeczności opartej na  wzajemnym szacunku i przyjaźni,
 • dba o najwyższą jakość wychowania i edukacji,
 • preferuje nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie,
 • wdraża i doskonali innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem,
 • systematycznie monitoruje i diagnozuje osiągnięcia uczniów,
 • wspiera w procesie dojrzewania do dorosłości i odpowiedzialności,
 • efektywnie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacji.