Ciuchcia PuchPuch     

Terminarz spotkań 

z Rodzicami w roku szkolnym

2018/2019

 

Zebrania z wychowawcami klas oraz Dni Otwarte odbędą się:

6 września (czwartek) godz.17.00 dla klas I

12 września (wtorek) godz.17.00 dla klas II - III

11 września (wtorek) godz.17.00 dla klas IV - VIII

23 października - Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas I-III

4 grudnia - Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas I-III

8 stycznia - Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas I-III, zebranie z wychowawcami

10 stycznia - Rada klasyfikacyjna