Ciuchcia PuchPuch     

liczebność klas

 

Liczebność klas

 

Klasy liczą od 10 do 18 osób. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby dzieci do 19.