Ciuchcia PuchPuch     

misja

Misja

Nasza szkoła pragnie wychować i wykształcić obywatela świata – biegle władającego językami obcymi  i otwartego na kulturową odmienność – a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej. Nieustannie poszerzamy horyzonty naszych uczniów, dbamy o to, by poznawali  i doceniali własny kraj, jego kulturę i dziedzictwo oraz piękno ojczystej mowy.

Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem i radoscią będą wkraczali w świat wiedzy i nauki.