Ciuchcia PuchPuch     

misja

Misja

Nasza szkoła pragnie wychować i wykształcić obywatela świata – biegle władającego językami obcymi i otwartego na kulturową odmienność – a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej. Nieustannie poszerzamy horyzonty naszych uczniów, dbamy o to, by poznawali  i doceniali własny kraj, jego kulturę i dziedzictwo oraz piękno ojczystej mowy.

Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem i radością będą wkraczali w świat wiedzy i nauki.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a pragnie wychować i wykształcić młodego człowieka:

  • samodzielnie, krytycznie i odpowiedzialnie myślącego,
  • wrażliwego społecznie, moralnie i estetycznie,
  • pełnego pasji w poznawaniu świata i otaczającej rzeczywistości,
  • otwartego na kulturową odmienność, biegle władającego językami obcymi,
  • sprawnego i rozwiniętego ruchowo,
  • zdolnego do autorefleksji, odpowiedzialnego za swój rozwój,
  • który zna swoje mocne i słabe strony,
  • ma poczucie sprawczości, wyznacza własną drogę do realizacji celu i nią podąża,
  • przygotowanego na najwyższym poziomie do kolejnych etapów kształcenia.

W naszej szkole rozwijamy pasje, budzimy ciekawość świata, cenimy ciepłą atmosferę, dbamy o dobre relacje, szanujemy się wzajemnieuczymy, jak się uczyć skutecznie, mamy jasno określony cel – sukces dziecka!