Ciuchcia PuchPuch     

zajęcia dodatkowe

Nasze osiągnięcia

w roku szkolnym 2012/2013 

Ogólnopolski konkurs Zuch z języka angielskiego dla uczniów klas I-III

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. W konkursie wzięło udział 1171 uczniów klas pierwszych oraz 2196 uczniów klas drugich z całej Polski.

Wśród uczniów klas I, nasi wychowankowie zajęli następujące miejsca:

5. miejsce –Karolina Witkowska –kl. I
8. miejsce –Kuba Słyszyk –kl.I
10. miejsce –Borys Trzynski –kl. I
14. miejsce –Marysia Lisicka i Rafał Potęga –kl.I

W teście dla drugoklasistów, nasze wyniki to:

19. miejsce – Julia K. kl. II
21. miejsce –Melania Ł. –kl.II
22. miejsce –Zofia B.–kl.II 


Ogólnopolski konkurs Zuch dla uczniów klas I-III

Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. W konkursie wzięło udział 3787 uczniów klas pierwszych.

13. miejsce –Kuba S., Borys T., Rafał P. kl.I

Obydwa konkursy rozwijają wyobraźnię, twórcze i logiczne myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.


Konkurs varsavianistyczny „Warszawa. Lubię to!” 

Uczniowie kl. I w składzie:

Ula Ł.
Patrycja K.
Cyryl K.
Natalia K.
Marysia L.
Kuba S.

jako przedstawiciele swojej klasy zajęli 1. miejsce, wśród startujących w konkursie 35 zespołów z całej Warszawy.

Celem konkursu varsavianistycznego jest zainteresowanie dzieci historią i współczesnością Warszawy, zachęcanie do poznawania miasta, kształtowanie tożsamości lokalnej,  rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (literatura dla dzieci związana z tematem, źródła materialne, z którymi uczniowie zetkną się poprzez uczestnictwo w konkursie, ikonografia – zdjęcia, reprodukcje obrazów) oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

Nasi uczniowie wykonali projekt pt."Las Bielański".


Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek

W klasyfikacji ogólnopolskiej nasi wychowankowie zajęli następujące miejsca:

11. miejsce - Ola C., Jaś K., Weronika M.,
12. miejsce  - Kuba M.,
14. miejsce - Anna J. i Zosia Sz.

Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Sprawdzian obejmuje zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy.  

 


Międzynarodowy Konkurs "Kangur matematyczny"

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie„Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczącychw nim krajach.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

Bardzo dobry wynik w konkursie uzyskało 1% wszystkich uczestników, wyróżnienie 10% wszystkich uczestników. W konkursie brało udział 37 tys. uczniów.

W kategorii Żaczek wynik BARDZO DOBRY uzyskali:

Jan K.              
Iwo T.               
Piotr K.            
Kuba M.             
Antek Z.                 
Ania J.          

W kategorii Żaczek WYRÓŻNIENIE zdobyli:

Ola C.             
Julia K.       
Mela Ł.            
Zosia B.              
Mateusz L.         
Adam M.        


Ogólnopolski Konkurs Literacko –Plastyczny „ Bazgroł” pod honorowym patronatem Pierwszej Damy Anny Komorowskiej

Eryk Sz. - 2. miejsce


I Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Książka-przyjaciel prawdziwy”, organizowany przez Fundację "ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom"

W roku 2013 konkurs odbył się pod hasłem „W krainie Solilandii” i został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Jest konkursem zespołowym – każdą klasę reprezentuje 3 osobowa drużyna uczniów. 

1. miejsce zajęła drużyna reprezentująca klasę I, w składzie:

Ula Ł., 
Krzyś G.,
Borys T.

Celem konkursu jest:

-promowanie głośnego czytania dzieciom, 
-rozbudzenie pasji czytania, 
-poszerzanie wiedzy na temat skarbów kultury oraz legend Polski i zachęta do poznania pięknych miejsc, opisanych w książkach serii „Solilandia” autorstwa Beaty Kołodziej 
-poznawanie języka literackiego, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych, 
-kształtowania umiejętności ustnego i pisemnego dzielenia się przez uczniów zdobytą wiedzą 
-rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 
-promowanie kulturalnego i życzliwego współzawodnictwa, 
-pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, 
-kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.