Ciuchcia PuchPuch     

zajęcia dodatkoweNasze osiągnięcia 

w roku szkolnym 2013/2014 

2. miejsce w Konkursie varsavianistycznym. Warszawa. Lubię to! 

Klasę II reprezentowali:

Rafał P.
Borys T.
Klaudia Sz.
Karolina W.
Kamil Ch.
Maks M.

Konkurs varsavianistyczny "Warszawa.Lubię to!" ma na celu zainteresowanie uczniów historią Warszawy i zachęcanie do poznawania współczesności miasta, rozwijanie umiejętności pracy metodą projektu, a także rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz pracy zespołowej.

Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.


Ogólnopolski konkurs Zuch dla uczniów klas I-III

W klasyfikacji ogólnopolskiej nasi uczniowie zajęli:

Wśród uczniów klas I (na 4933 uczniów z całej Polski)

14. miejsce - Zosia L.
15. miejsce - Szymon B.

W sprawdzianie dla uczniów klas II (na 4499 uczniów z całej Polski)

12. miejsce -  Krzysztof G.
15. miejsce -  Kuba S.

Wśród uczniów klas III (na 4933 uczniów z całej Polski)

3. miejsce - Zosia Sz.
9. miejsce - Luis S.
12. miejsce - Zosia G. i Melania Ł. 


Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego jest przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III. Sprawdza wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Sprawdzian obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

W konkursie wzięło udział 2420 uczniów klas pierwszych oraz 6256 uczniów klas III z całej Polski. Maksymalny wynik, który można było uzyskać to 210  punktów.

Dyplomy Laureata olimpiady zdobyli:

1. miejsce (210 pkt.) - Melania Ł., kl. III
3. miejsce (205 pkt.) - Weronika M., kl. III
3. miejsce (205 pkt.) - Aleksandra C., kl. III
6. miejsce ( 200 pkt.) - Jakub M., kl. III
8. miejsce (195 pkt.) - Luis S., kl. III 
8. miejsce (195 pkt.) - Zofia B., kl. III 
13. miejsce (185 pkt.) - Julia K., kl. III
13. miejsce (185 pkt.) - Zofia Sz., kl. III 
15. miejsce (181 pkt.) - Maks M., kl. I 


Ogólnopolski Test Ortograficzny

Konkurs organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej, skierowany do trzech grup wiekowych tj. dla uczniów szkoły podstwowej  z klas  I-III, klas IV-VI oraz uczniów dla gimnazjum. Każdy test składa się z 26 pytań podzielonych na bloki tematyczne, z podanymi do nich 4 odpowiedziami.

W konkursie wzięło udział 2091 uczniów klas I-III z całej Polski. Maksymalny wynik, który można było uzyskać to 206 pkt.

Nasi uczniowie  zdobyli:

4. miejsce (202 pkt )  – Jakub M., kl.III
8. miejsce (198 pkt) – Aleksandra C., kl.III
10. miejsce (192 pkt) – Mateusz P., kl.III